Cồn Ethanol tuyệt đối

Thông tin cơ bản:

  • Công thức hóa học: C2H5OH
  • Quy cách: 210 Lít/Phuy , 30 Lít/Can
  • Đơn vị cung cấp: Nguyễn Lộc Plastic

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phát Triển Nguyễn Lộc

➢ Địa chỉ: Chánh Hưng, Xã Bình Long, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

➢ Hotline: 0961.247.015

➢ Email: Quockhanh57572021@gmail.com